Thắng AP Racing

Được chia sẻ cùng Brembo, thắng AP Racing có đầy đủ tính năng và công nghệ, nhưng lại ở phân khúc thấp và có mức giá tốt hơn nhiều.