Thắng Brembo

Bộ thắng Brembo hiệu suất cao dành cho xe ô tô, đẹp và tinh tế, nâng cao sự tinh tế và hầm hố